VIII posiedzenie RKRUA w dniu 1 kwietnia 2022 roku

W piątek 1 kwietnia w Sali Senackiej Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się spotkanie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. Podczas pierwszego spotkania od m…

RKRUA uczciła 25-lecie

RKRUA uczciła 25. rocznicę powstania uroczystym posiedzeniem, w którym wzięli udział członkowie Konferencji i zaproszeni goście, wśród których znalazł się m.in. prof. Tadeusz Sławek, pier…

Międzyuczelniane projekty z większą szansą na wsparcie finansowe marszałka województwa śląskiego

Spotkanie rektorów śląskich uczelni z marszałkiem w sprawie finansowania uczelnianych projektów ze środków województwa śląskiego było głównym tematem piątego posiedzenia RKRUA w nowej ka…

RKRUA dyskutowała o projektach zmian w ustawie i ewaluacji jednostek naukowych

Głównymi tematami, poruszanymi podczas czwartego posiedzenia RKRUA były udostępnione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do konsultacji dwa projekty zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i…

Szczepienia głównym tematem trzeciego posiedzenia RKRUA

Możliwość zaszczepienia pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi przeciw COVID-19 i wyjaśnienie wytycznych dotyczących procesu szczepień na kierunkach medycznych były jedny…