XIII posiedzenie RKRUA w dniu 17 czerwca 2024roku

W poniedziałek 17 czerwca 2024 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się spotkanie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. W posiedzeniu uczestniczyła Minister Przemysłu dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE. Podczas spotkania...

XII posiedzenie RKRUA w dniu 4 marca 2024

W poniedziałek 4 marca 2024 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się spotkanie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. W posiedzeniu uczestniczył Wiceminister Nauki prof. dr hab. inż. Marek Gzik.

Wywiad z prof. dr hab. Tadeuszem Sławkiem z okazji 25-lecia RKRUA

W listopadzie 2021 roku Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA) świętowała 25. rocznicę powstania. Z tej okazji odbyło się uroczyste posiedzenie, w którym wzięli udział członkowie Konferencji i zaproszeni goście. W wydarzeniu uczestniczył również prof. Tadeusz Sławek, pierwszy prezydent RKRUA, który z okazji obchodzonego jubileuszu udzielił specjalnego wywiadu.

Sekretariat RKRUA

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Biuro Rektorskie
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Kontakt:
rkrua@ue.katowice.pl
+48 32 257 71 00
+48 32 257 71 06