XII posiedzenie RKRUA w dniu 4 marca 2024

W poniedziałek 4 marca 2024 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się spotkanie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. W posiedzeniu uczestniczył Wiceminister Nauki prof. dr hab. inż. Marek...

X posiedzenie RKRUA w dniu 10 marca 2023

W piątek 10 marca 2023 roku w Sali Senatu Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się spotkanie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. W ramach spraw objętych porządkiem obrad posiedzenia znalazły się kwestie związane z:...

RKRUA uczciła 25-lecie

RKRUA uczciła 25. rocznicę powstania uroczystym posiedzeniem, w którym wzięli udział członkowie Konferencji i zaproszeni goście, wśród których znalazł się m.in. prof. Tadeusz Sławek, pierwszy prezydent RKRUA. Posiedzenie odbyło się 5...