COVID-19 INFORMACJE

Spotkanie koordynatorów sytuacji epidemicznej w uczelniach i instytutach PAN

Po raz pierwszy po przerwie wakacyjnej spotkali się koordynatorzy sytuacji epidemicznej w uczelniach i instytutach PAN. Spotkaniu on-line, które odbyło się 10 września, przewodniczył koordynator…

Informacje o działaniach w ramach regionalnej koordynacji sytuacji epidemicznej w uczelniach i instytutach PAN województwa śląskiego

Koordynację sytuacji epidemicznej w polskich uczelniach i instytutach PAN prowadzili przedstawiciele uczelni skupionych w  Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich we współpracy z Minis…