VIII posiedzenie RKRUA w dniu 1 kwietnia 2022 roku

W piątek 1 kwietnia w Sali Senackiej Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się spotkanie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. Podczas pierwszego spotkania od momentu objęcia przez JM Rektor prof. dr hab. inż. Celinę Olszak funkcji przewodniczącej RKRUA, […]

RKRUA uczciła 25-lecie

RKRUA uczciła 25. rocznicę powstania uroczystym posiedzeniem, w którym wzięli udział członkowie Konferencji i zaproszeni goście, wśród których znalazł się m.in. prof. Tadeusz Sławek, pierwszy prezydent RKRUA. Posiedzenie odbyło się 5 listopada w auli Wydziału...

Sekretariat RKRUA

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Biuro Rektorskie
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Kontakt:
rkrua@ue.katowice.pl
+48 32 257 71 00
+48 32 257 71 06