W listopadzie 2021 roku Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA) świętowała 25. rocznicę powstania. Z tej okazji odbyło się uroczyste posiedzenie, w którym wzięli udział członkowie Konferencji i zaproszeni goście. W wydarzeniu uczestniczył również prof. Tadeusz Sławek, pierwszy prezydent RKRUA, który z okazji obchodzonego jubileuszu udzielił specjalnego wywiadu.

Profesor nauk humanistycznych Tadeusz Sławek jest polskim poetą, tłumaczem, eseistą, literaturoznawcą oraz samorządowcem. W latach 1996-2002 pełnił funkcję Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Jest laureatem Poznańskiej Nagrody Literackiej. W 2020 nominowany do Nagrody Literackiej Nike za “Kafka. Życie w przestrzeni bez rozstrzygnięć.” Prowadzi w Radiu Katowice audycję muzyczną „Pocztówki z Liverpoolu” (dawniej „Uszy duszy”).

W wywiadzie z okazji 25-lecia RKRUA Profesor wypowiedział się na temat funkcjonowania szkolnictwa wyższego w czasach pod koniec XX w. oraz na początku XXI wieku, odnosząc się do rzeczywistości oraz marzeń i planów na przyszłość.

“W 1991 roku już coraz jaśniejszym się stawało, że środowisko musi się zintegrować w jakiejś mierze, że niezależnie od rozbieżności jakie między uczelniami mogą panować to jednak wspólny mianownik jest znacznie ważniejszy i nad nim przede wszystkim trzeba pracować — szanując oczywiście odrębność każdej z nich. (…) Wtedy stanęły przed uczelniami wyzwania, które teraz już odeszły w cień. Mianowicie pojawiła się możliwość płatnych studiów. To był też ciężkie czasy dla Politechnik, ponieważ przez kilka dobrych lat musiały doświadczyć odpływu kandydatów. Pojawiły się również możliwości studiowania nauk społecznych, w takim sensie całkowicie otwartych, już nie zideologizowanych — więc to, jak sądzę młodych ludzi zainteresowało. Po drugie zaczynała się pojawiać wyraźna moda, zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju specjalistów od zarządzania i marketingu.” – podkreśla Profesor odnosząc się do powstania RKRUA.

Profesor Tadeusz Sławek w udzielonym wywiadzie wspomina również o początkach i okolicznościach tworzenia się Konferencji, o inicjatywach, które przez lata były podejmowane, a także o tym, jak zwiększało się zainteresowanie środowisk samorządowych i władz lokalnych wobec uczelni wyższych. Zapytany o obecne wyzwania z jakimi muszą się zmagać uczelnie wyższe Pan Profesor wspomniał, że są to głównie wyzwania społecznie, związane m.in. z pandemią COVID-19— wpływającą na sposób i tryb prowadzenia zajęć dydaktycznych.