W piątek 10 marca 2023 roku w Sali Senatu Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się spotkanie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. W ramach spraw objętych porządkiem obrad posiedzenia znalazły się kwestie związane z:

  1. Nowelizacją ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
  2. Postulatami Prezydium KRASP dotyczącymi modelu oceny działalności naukowej w Polsce.
  3. Organizacją wydarzeń związanych z Europejskim Miastem Nauki.

Podczas posiedzenia JM Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk przedstawił stanowisko KRASP dotyczące propozycji zmian w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz omówił postulaty Prezydium KRASP dotyczące modyfikacji modelu oceny jakości działalności naukowej/artystycznej w Polsce wskazując, że ewaluacja jakości działalności naukowej lub artystycznej w systemie szkolnictwa wyższego i nauki stanowi ważny instrument polityki naukowej państwa i powinna odzwierciedlać zarówno osiągnięcia, jak i potencjał rozwoju jednostek prowadzących działalność badawczą oraz ich pozycję w środowisku międzynarodowym.

Następnie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek przedstawił informację związaną z organizacją wydarzeń w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Pan Rektor omówił dotychczasowe działania oraz przedstawił schemat całorocznych obchodów w roku 2024 zwracając uwagę na pięć ścieżek tematycznych wokół których skupione będą obchody tj:

  1. Klimat i środowisko
  2. Zdrowie i jakość życia
  3. Przemysł przyszłości
  4. Innowacje społeczne
  5. Dziedzictwo przemysłowe i kulturowe

Spotkanie zakończyło podsumowanie spraw bieżących Konferencji.