W czwartek 12 października 2023 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego odbyło się spotkanie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. Porządek obrad posiedzenia obejmował następujące tematy:

  1. Perspektywy finansowania nauki i szkolnictwa wyższego.
  2. Informacja na temat przygotowań do obchodów Europejskiego Miasta Nauki.
  3. Informacja na temat raportu Nauka i szkolnictwo wyższe a PKB.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Podczas posiedzenia JM Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk przedstawił stanowisko KRASP dotyczące perspektyw finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. W swoim wystąpieniu poruszył kwestie subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego i dydaktycznego uczelni oraz zwrócił uwagę na rosnące koszty funkcjonowania uczelni wyższych.

Następnie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek przedstawił informację na temat przygotowań do obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Pan Rektor omówił program Europejskiego Miasta Nauki, który powstanie wokół 50 tygodni tematycznych, z których każdy będzie koncentrować się na temacie poświęconym ważnemu problemowi polskiej i światowej nauki. Każdy tydzień będzie posiadał swojego kuratora i producenta odpowiedzialnego za organizacje wydarzeń realizowanych w trakcie tygodnia tematycznego. Inauguracja EMN zaplanowana została na 9 grudnia br podczas Śląskiego Festiwalu Nauki.

W dalszej części posiedzenie JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celina Olszak zaprezentowała wyniki raportu przygotowanego z inicjatywy Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, którego celem było określenie wpływu sektora nauki i szkolnictwa wyższego na PKB i rozwój gospodarczy. W raporcie przedstawione zostały wnioski w obszarach, m.in.: prorozwojowa rola sektora nauki i szkolnictwa wyższego, finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego a wzrost PKB, społeczne korzyści wynikające z wyższego wykształcenia oraz wizje uniwersytetu: między ideałami Humboldta a fabryką publikacji i dyplomów.

Spotkanie zakończyło podsumowanie spraw bieżących Konferencji.