W poniedziałek 4 marca 2024 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się spotkanie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. W posiedzeniu uczestniczył Wiceminister Nauki prof. dr hab. inż. Marek Gzik. Podczas spotkania omówione zostały bieżące sprawy związane z działalności RKRUA, a także miało miejsce wystąpienie Wiceministra. Pan prof. dr hab. inż. Marek Gzik omówił kluczowe wyzwania dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego oraz perspektywy rozwoju tych obszarów, poruszył również kwestię finansowania nauki w Polsce. Odniósł się do ewaluacji jakości działalności naukowej informując, że Pan Minister Dariusz Wieczorek ogłosił „nową – starą” listę czasopism. Na zakończenie zapewnił o wsparciu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydarzeń zaplanowanych w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki – Katowice 2024.

Spotkanie zakończyło podsumowanie spraw bieżących Konferencji.