W poniedziałek 17 czerwca 2024 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się spotkanie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. W posiedzeniu uczestniczyła Minister Przemysłu dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE. Podczas spotkania omówione zostały bieżące sprawy związane z działalności RKRUA, a także miało miejsce wystąpienie Pani Minister. Pani prof. Marzena Czarnecka w wystąpieniu „Edukacja energetyczna a transformacja” zwróciła uwagę na potrzebę dostosowania edukacji energetycznej do zapotrzebowania na specjalistów od energii czystej, aby wspierać rozwój sektora odnawialnych źródeł energii. Konieczne jest przyspieszenie transformacji edukacji, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na specjalistów w dziedzinie energii odnawialnej. Obserwuje się znaczne dysproporcje w edukacji energetycznej między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się. W swoim wystąpieniu Pani Minister podkreśliła znaczenie edukacji w przyspieszeniu transformacji energetycznej i konieczność dostosowania programów nauczania do potrzeb branży energii odnawialnej.

Spotkanie zakończyło podsumowanie spraw bieżących Konferencji.