Akademia Humanitas

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych
w Katowicach

Akademia WSB
w Dąbrowie Górniczej

Akademia Wychowania Fizycznego
w Katowicach

Biblioteka Śląska

Kierownik Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności

 

Oddział Polskiej Akademii Nauk
w Katowicach

Instytut Metali Nieżelaznych

Politechnika Częstochowska

Politechnika Opolska

 

Politechnika Śląska

Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach

Uniwersytet Jana Długosza
w Częstochowie

Uniwersytet Bielsko-Bialski

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Opolski

Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu

Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej

Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów (OFM)
pw. św. Bonawentury w Krakowie

Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach