Instytucje członkowskie

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Biblioteka Śląska

Kierownik Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności
Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach
Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy z Nauką i Przemysłem
Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Metali Nieżelaznych
Politechnika Częstochowska
Politechnika Opolska
Politechnika Śląska
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Bielsko – Bialski

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej
Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów (OFM)
pw. św. Bonawentury w Krakowie
Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach