Spotkanie rektorów śląskich uczelni z marszałkiem w sprawie finansowania uczelnianych projektów ze środków województwa śląskiego było głównym tematem piątego posiedzenia RKRUA w nowej kadencji. Odbyło się ono 6 września, a jego gospodarzem była Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Spotkanie rektorów z marszałkiem województwa Jakubem Chełstowskim, które odbyło się w Koszęcinie, dotyczyło przede wszystkim koncepcji i problematyki finansowania uczelnianych projektów ze środków województwa śląskiego. Zgodnie podkreślono, że to cenna inicjatywa, a wspólne projekty i połączenie sił dają większą szansę na uzyskanie takiego wsparcia finansowego, a tym samym na lepsze wykorzystywanie potencjału naukowego naszego regionu.

Prof. Grzegorz Juras, rektor AWF, na dowód takiej skuteczności działania przytoczył przykład podpisanego porozumienia dotyczącego zdrowego życia przez podmioty reprezentujące rozmaite środowiska województwa warmińsko-mazurskiego, które w ciągu roku opracowały projekt wpasowany we wszystkie regulacje prawne – krajowe i zagraniczne. W tym kontekście prof. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prorektor ds. nauki i kształcenia Akademii WSB, zapytała o możliwość upublicznienia zgłoszonych propozycji projektów, na co przewodniczący RKRUA wyraził zgodę, po zasięgnięciu opinii obecnych na sali.

Ponadto dyskutowano na temat kwestii dotyczących rozpoczynającego się roku akademickiego w kontekście nadchodzącej czwartej fali pandemii, idei stworzenia w regionie Supercentrum Obliczeniowego, do czego gorąco zachęcał przewodniczący RKRUA prof. Arkadiusz Mężyk, a także wspólnego funduszu stypendialnego.

Rektorzy uczelni z Częstochowy i Bielska-Białej podnieśli problem odpływu studentów do większych ośrodków akademickich, co wiąże się także z niewykorzystaniem infrastruktury uczelnianej. W związku z tym prof. Ryszard Koziołek zaproponował stworzenie wspólnego portalu rekrutacyjnego, gdzie studenci zagraniczni dowiedzieliby się o możliwości skorzystania z oferty innych uczelni w regionie.

Przewodniczący RKRUA prof. A. Mężyk, poruszając temat 25-lecia Konferencji obchodzonego w tym roku, zaproponował zorganizowanie uroczystego podsumowania jej działalności z udziałem prof. Tadeusza Sławka – pierwszego prezydenta RKRUA z referatem programowym dotyczącym idei, która przyświecała utworzeniu Konferencji. Do organizacji tego wydarzenia zgłosił się rektor UŚ, proponując jako termin początek listopada 2021 r.