RKRUA uczciła 25-lecie

RKRUA uczciła 25. rocznicę powstania uroczystym posiedzeniem, w którym wzięli udział członkowie Konferencji i zaproszeni goście, wśród których znalazł się m.in. prof. Tadeusz Sławek, pierwszy prezydent RKRUA. Posiedzenie odbyło się 5 listopada w auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Uroczyste posiedzenie poświęcone było rozważaniom na temat idei powstania RKRUA, ale też wyzwaniom, przed jakimi obecnie stoi szkolnictwo wyższe na Śląsku. W swoich wystąpieniach zarówno gospodarz wydarzenia rektor UŚ prof. Ryszard Koziołek , jak i przewodniczący RKRUA prof. Arkadiusz Mężyk podkreślali, że powstanie RKRUA było ważnym krokiem w kierunku rozwoju całego środowiska, badań naukowych i ich transferu do gospodarki. Przewodniczący przypomniał także najważniejsze inicjatywy RKRUA w ciągu minionych 25 lat.

Wśród zaproszonych gości biorących udział w uroczystym posiedzeniu był m.in. prof. Tadeusz Sławek, pierwszy prezydent RKRUA, który został poproszony o przypomnienie jej historii. Profesor w swym wystąpieniu uczcił pamięć „prawdziwych ojców-założycieli” konferencji, którzy po raz pierwszy spotkali się już w 1991 roku jako „organizacja rektorów”. Przypomniał również o trzech najważniejszych powodach powołania takiej organizacji, a były to: chęć zaistnienia Śląska uczonego jako grupy, współpraca z rodzącymi się wówczas samorządami oraz współbieżność sztuki i nauki. Druga część wystąpienia profesora stanowiły rozważania na temat „Gdzie mieszkają dzikie stwory?”.

Podczas posiedzenia dyskutowano także nad propozycjami zmian w Regulaminie organizacyjnym RKRUA, przyjęciem nowych członków i ewentualnym nawiązaniem współpracy z innymi konferencjami regionalnymi.